Skip til hoved indholdet
    Hjem Kontakt Vi er uddannelsesinstitution

Vi er uddannelsesinstitution

Vi er uddannelsesinstitution for pædagogstuderende i alle praktikker.

Hos os kan den studerende være bevidst om sin faglighed og være reflekterende i forhold til sin deltagelse i børnenes liv.

Være med til at skabe og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Du skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling.

Den studerende kan se og forholde sig undrende, nysgerrigt og spørge ind til relevante problemstillinger. Den studerende indgår i det eksisterende team på stuen og kan her, ved aktiv deltagelse, erfarer og observere hvordan børnene agerer i sociale samspil. Børnenes udviklingsmuligheder vil blive diskuteret til vejledning.

Praktikken som læringsrum
(Ud)øvelse, undersøgelse, udvikling

Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling, refleksion

Den studerendes rolle som både studerende og lønnet medarbejder bliver gennemgået og drøftet såvel i forhold til den studerendes formelle rettigheder og forpligtelser som i forhold til de normer, forventninger og etiske aspekter, som knytter an til denne rolle.

Børnehuset Kastaniegården

Avderødvej 52 A
2980 Kokkedal

Telefon: